zondag, 24 december 2017 11:47

Wijziging contributie

Beste leden,

We hebben al geruime tijd geen contributieverhoging doorgevoerd. In 2018 zijn we echter door de stijgende kosten genoodzaakt om de contributie te verhogen. Hieronder de nieuwe prijzen voor onze abonnementen met ingang van 1 januari 2018.

Abonnement:           
Aantal keren training Leeftijd Bedrag per maand
1 x t/m 15 jaar € 14,-
onbeperkt t/m 15 jaar € 19,-
     
1 x 16 jaar en ouder € 16,-
onbeperkt 16 jaar en ouder € 21,-
     

 Tuimeljudo

  Leeftijd Bedrag per maand
Tuimeljudo 3 t/m 6 jaar € 11,-

 


Om de administratie te vereenvoudigen zal de korting voor meerdere gezinsleden komen te vervallen.

We hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

Vriendelijke groet,

Daniëlle Ploeger

Ledenadministratie Judoschool Veendam