Judo op School

Inmiddels zijn de deelnemers aan het project Judo op School op alle locaties actief!. Tijd derhalve om een sfeer impressie te geven van de diverse locaties inclusief de bijbehorende groepsfoto's waarop het bewijs van vaardigheid wordt getoond. Dit is uitgereikt na het behalen van de gele slip door de deelnemers.


$doc->addStyleSheet($tpath.'/css/extra.css');